สร้างทักษะทางการสื่อสาร สู่การเป็น PR องค์กร
  
ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สื่อดั้งเดิมค่อย ๆ ล้มหายตายจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ต กลับกลายเป็นผู้ส่งสาร 
การประชาสัมพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ขององค์กรและธุรกิจ
ทั้งยังช่วยแก้ไขความเข้าใจผิด หรือสื่อสารในภาวะที่เกิดวิกฤตต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง
วันนี้ คุณพร้อมที่จะเป็น "ผู้ส่งสาร" อย่างมืออาชีพ ให้กับองค์กรและธุรกิจของคุณเองหรือยัง
บริการของเรา
 
ด้วยประสบการทำงานในแวดวงสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการตลาดกว่า 20 ปี
ทั้งทีมนักวิชาการ และนักปฏิบัติของเรา จะร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
เพื่อสร้างให้คุณ เป็นนักประชาสัมพันธ์ชั้นยอด ในโลกยุคดิจิทัล

PR Training

สร้างทักษะ สู่พีอาร์มืออาชีพ

เทคโนโลยี กำลังผลักดันให้สื่อเก่าล้มตาย สื่อใหม่เข้ามาแทนที่ วันนี้ ทุกคนมีช่องทางสื่อสารอยู่ในมือ แล้วคุณพร้อมหรือยัง ที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ตรงหน้าให้เกิดประโยชน์ มาร่วมเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารทั้งการคิด การเขียน การใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อเปลี่ยนคุณคนเดิม ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

Research

บริการงานวิจัย เก็บข้อมูล แปรผล วางกลยุทธ์

เพราะความจริง เป็นเรื่องที่เสาะหาและพิสูจน์ได้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เราช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยบริการออกแบบและดำเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ เก็บข้อมูล ทำสถิติ แปรผล และนำเสนอกลยุทธ์ อย่างครบวงจร

CRM

รักษาลูกค้าค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย ด้วยระบบสมาชิกสะสมคะแนน นกฮูก

เพราะลูกค้า คือความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ เราจึงได้พัฒนาเครื่องมือให้เอสเอ็มอีคนตัวเล็ก มีระบบสมาชิกสะสมคะแนน บนเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ ในชื่อ NokHuk แบบ Sharing economy เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี ร่วมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศ

CRF จัดอบรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด "วิชาการ ผสานมืออาชีพ" จากวิทยากรที่อยุ่ในธุรกิจจริง มีประสบการณ์ในการทำงานและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจริง ที่พร้อมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ พูดคุย แลกเปลี่ยน และให้คำปรึกษากันได้จริงในห้องอบรม
เปิดใจ อ.วาทิต ประสมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประสบการณ์กว่า 20 ปี ไม่เท่ากับการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ผู้บริหาร คือ สัญญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญขององค์กร บุคลิกของผู้บริหารเป็นอย่างไร บุคลิกภาพขององค์กรก็เป็นแบบนั้น มาฟัง อ.ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการถ่ายภาพผู้บริหารไว้อย่างน่าฟัง
ภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร ที่ไม่สามารเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ได้ จะทำอย่างไร ที่จะเสริมศักยภาพ หรือติดอาวุธให้คนเหล่านั้น ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

เปิดมุมมองคนทำงาน จากองค์ความรู้ทางวิชาการ สู่การปฏิบัติ

รับทำแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แม้ว่าในยุคนี้ ทุกคนจะสามารถทำตัวเป็นสื่อมวลชนได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน ที่จะมีความเป็น publisher ตามระบบจรรยาบรรณของสื่อมวลชน งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ จึงยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารองค์กร อาจเรียกว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้

“ภาพถ่าย” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความน่าสนใจในการสื่อสารองค์กร แต่หลายหน่วยงาน มักประสบปัญหาว่าภาพถ่ายที่ได้มานั้น ขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้

Crisis Communication คือ ศิลปะของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน อันจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ ช่วยปกป้อง แก้ไขภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

การพูดต่อหน้าคนเป็นร้อย ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนประหม่า หลายคนมือสั่นเมื่อเริ่มจับไมโครโฟน หลายคนจำไม่ได้ว่าตัวเองจะต้องพูดอะไร

สื่อสารองค์กร เป็น “หน้าที่” ส่วน คำว่า “ประชาสัมพันธ์ นั้น เป็น เป้าหมาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร ต่างก็ต้องทำหน้าที่เดียวกัน คือ สร้างการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ จึงเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ ภายใต้งบประมาณอันจำกัด

มีผู้รับสารจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการ “แสวงหาข้อเท็จจริง” องค์กรทั้งหลายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง “แหล่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง” เพื่อให้ผู้คนได้สืบค้น อ้างอิง และเป็นสื่อที่เราสามารถควบคุมเนื้อหาของข่าวสารได้

Powered by MakeWebEasy.com