ประชาสัมพันธ์

แม้ว่าในยุคนี้ ทุกคนจะสามารถทำตัวเป็นสื่อมวลชนได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน ที่จะมีความเป็น publisher ตามระบบจรรยาบรรณของสื่อมวลชน งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ จึงยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารองค์กร อาจเรียกว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้

“ภาพถ่าย” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความน่าสนใจในการสื่อสารองค์กร แต่หลายหน่วยงาน มักประสบปัญหาว่าภาพถ่ายที่ได้มานั้น ขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้

Crisis Communication คือ ศิลปะของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน อันจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ ช่วยปกป้อง แก้ไขภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

การพูดต่อหน้าคนเป็นร้อย ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนประหม่า หลายคนมือสั่นเมื่อเริ่มจับไมโครโฟน หลายคนจำไม่ได้ว่าตัวเองจะต้องพูดอะไร

สื่อสารองค์กร เป็น “หน้าที่” ส่วน คำว่า “ประชาสัมพันธ์ นั้น เป็น เป้าหมาย ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร ต่างก็ต้องทำหน้าที่เดียวกัน คือ สร้างการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ จึงเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ ภายใต้งบประมาณอันจำกัด

มีผู้รับสารจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องการ “แสวงหาข้อเท็จจริง” องค์กรทั้งหลายจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง “แหล่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง” เพื่อให้ผู้คนได้สืบค้น อ้างอิง และเป็นสื่อที่เราสามารถควบคุมเนื้อหาของข่าวสารได้

การทำงานแบบ Outsourcing ทำให้องค์กรลดต้นทุน และภาระงานได้เป็นจำนวนมาก แต่แปลกไหม ทำไมบางองค์กรจ้างคนภายนอกทำงานแล้วยังไม่ได้ผลตามที่ต้องการซักที

ฟังย้อนหลัง เนื้อหาเรื่อง "การสร้างแบรนด์" ที่ออกอากาศในรายการวิทยุ หัวใจเศรษฐี F.M. 105 MHz.

ซีอาร์เอฟ เผยความสำเร็จของโครงการอบรม "ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร" ครั้งที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนทำงานประชาสัมพันธ์องค์กรให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง

เคล็ดไม่ลับ ในการพัฒนาทักษะให้พนักงานในองค์กร ทำหน้าที่เป็นพีอาร์ หรือนักประชาสัมพันธ์ ได้อย่างมืออาชีพ

เห็นกันชัดเจนแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนดลยีการสื่อสาร ทำให้สื่อมวลชนกระแสหลักมีบทบาทน้อยลงทุกที ในทางกลับกัน ผู้ใช้งาน กลับมีพลังอำนาจมากขึ้น แล้วงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรของท่าน ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร

เป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ หน่วยงาน ที่ผู้บริหารมักจะหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ซึ่งในมุมของผู้บริหารเอง ท่านอาจจะคิดว่าท่าน "รอดแล้ว" ที่ไม่ต้องให้สัมภาษณ์ แต่ปัญหาที่แท้จริง คือ ท่านกำลังเสียโอกาสในการ PR งานของตัวเอง

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่สามจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits  “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล” ศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก

ในยุคที่ผู้คนกำลังดิ้นรน ต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร ไหนจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กำลังจะมาถึง เรื่องของปากท้อง จึงนับเป็นเรื่องสำคัญ จนบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่า การคิดถึงแต่ตัวเองนั้นจะยิ่งทำให้สังคมของเรายุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้น

ข่าว เป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก "ข่าว" มีความสดใหม่ รวดเร็ว น่าสนใจ และที่สำคัญคือ "ข่าว" ถูกพูดออกจากปากของบุคคลที่ "มีความเป็นกลาง" ปราศจากการครอบงำโดยอำนาจเงิน ทำให้ข่าว มีความน่าเชื่อถือสูง

อ้าว...พูดแบบนี้ มันออกจะแปลก ๆ ไปหน่อยใช่ไหมครับ เพราะจะมีใครที่ไหนในโลกที่ไม่อยากจะโอ้อวดสรรพคุณของสินค้า บริการ หรือธุรกิจของตัวเองว่าดียังไง ใคร ๆ ก็ต้องอยาก “ขายของ” ด้วยกันทั้งนั้น

New Media หรือสื่อใหม่ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและผลิตภัณฑ์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อบนสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม หรือเว็บเพจ ซึ่งหลักการทำงานของสื่อประเภทนี้ คือการสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ที่ชอบแสดงออก อยากแสดงความคิดเห็น ต้องการโอ้อวด แสดงภูมิรู้ รวมทั้งชอบบอกต่อ ซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ชัดเจนองคนไทย ดังนั้น การจะใช้สื่อประเภทสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องหลุดออกจากความคิดเดิม ๆ ให้ได้เสียก่อน

แม้ในยุคปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จนทำให้หลายองค์กรหันมาให้ความสนใจกับ “สื่อใหม่” หรือ New Media เป็นอย่างมาก แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ สื่อประเภทดั้งเดิม หรือ Conventional Media ก็นับว่ายังทรงอิทธิพลต่อความคิด และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อผู้คนในสังคม รวมถึงกลุ่มผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Decision maker) และ ผู้นำความคิดเห็น (Opinion leader) อีกเป็นจำนวนไม่น้อย

ทุกวันนี้งานประชาสัมพันธ์ หรือพีอาร์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรและสถาบันต่าง ๆ แต่ผู้บริหารในหน่วยงานหลายแห่งก็ยังขาดความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มความสามารถ ส่วนคนทำงานเองก็ไม่สามารถผลักดันให้งานประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เพราะหัวหน้างานไม่เข้าใจในธรรมชาติของงานประชาสัมพันธ์

“อยากให้ประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ เราต้องเลือกช่วงเวลารายการโทรทัศน์ที่มีผู้รับชมจำนวนมากเช่น หลังข่าวภาคค่ำ เลือก น.ส.พ.ไทยรัฐ เดลินิวส์ ทั้งหมดนี้ ต้องใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด” นี่เป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งเมื่อหน่วยงานไหนสักแห่งต้องการทำ “ประชาสัมพันธ์” โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมักจะเห็นได้ว่า ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ในวงกว้าง เข้าถึงคนจำนวนมากด้วยงบประมาณที่น้อยที่สุด หรือไม่เสียเงินได้ยิ่งดี ฟังดูเผิน ๆ ก็เหมือนจะดูมีประสิทธิภาพดี แต่ความเข้าใจดังกล่าว ช่างห่างจากความหมายที่แท้จริงของการประชาสัมพันธ์เสียเหลือเกิน

Powered by MakeWebEasy.com