เชิญร่วมงานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล”

Last updated: Oct 16, 2018  |  694 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits  “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล”

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบันแก่สาธารณชน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศ  สร้างแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันในด้านการพัฒนานโยบายที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้าน อาทิ คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป  คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA   และการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จากหลายภาคส่วน ทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลด้านการตลาดและผู้แทนจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

งานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล”  จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๓  โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น. ผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน คลิก 

Powered by MakeWebEasy.com