หัวข้อฝึกอบรม 5 หัวข้อ รอบสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562

Last updated: Jul 20, 2019  |  505 จำนวนผู้เข้าชม  |  ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม

หัวข้อฝึกอบรม 5 หัวข้อ รอบสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้โลกของการสื่อสารในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สื่อมวลชนไม่สามารถทำหน้าที่สื่อสารมวลชนได้อย่างเดิม นักประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวสู่ความเป็น “นักสร้าง content” เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้าน ชุมชน และหลายองค์กรต่างใช้สื่อโซเชียลเพื่อสร้างกระแส หน่วยงานภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องปรับวิธีคิดและกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างและรักษาภาพลักษณ์ ตลอดจนชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตนไว้ให้ได้

บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานด้านประชาสัมพันธ์มากว่า 20 ปี จึงมีความยินดีขอนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมที่จะทำให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความพร้อม มุมมอง และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ในยุค “Digital PR”  ประกอบด้วย 5 หัวข้อสำคัญ ดังนี้

 

เล่าเรื่องแบบดิจิทัลพีอาร์ สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ (คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร)

วันอบรม 

23 กรกฎาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

24 กันยายน 2562

 ลงทะเบียน

 

ถ่ายมือถือ อย่างมือโปร

อ.ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน (คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร)

วันอบรม 

12 กันยายน 2562

  ลงทะเบียน

 

Content Marketing สร้างแบรนด์องค์กรให้ดี ผลักดันผู้บริหารให้ดัง

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี (คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร)

วันอบรม 

25 กรกฎาคม 2562

29 สิงหาคม 2562

26 กันยายน 2562

 ลงทะเบียน

 

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อลดอุปสรรคในการพัฒนาโครงการ

อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์ และ อ.วาทิต ประสมทรัพย์ (คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร)

วันอบรม 

19-20 กันยายน 2562

  ลงทะเบียน

 

ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ๊อยท์

อ.ปริญญา ชุมรุม (คลิกอ่านรายละเอียดหลักสูตร)

วันอบรม 

14 สิงหาคม 2562


   ลงทะเบียน

Powered by MakeWebEasy.com