ตารางการฝึกอบรมประจำปี 2563 
 
 
ลำดับหลักสูตรระยะเวลากำหนดวันอบรมงบประมาณต่อหนึ่งท่าน
01ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร 224-25 ก.พ.
8-9 มิ.ย.
9-10 พ.ย.
6,990.00
02เล่าเรื่องแบบดิจิทัลพีอาร์ สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร112 มี.ค.
16 ก.ค.
3,990.00
03ถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร120 พ.ค.3,990.00
04การตลาดเชิงเนื้อหา สร้างจุดยืนให้แบรนด์องค์กร 128 เม.ย. เลื่อน
18 ส.ค.
3,990.00
05กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ28-9 ก.ย.6,990.00
06ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์16 ต.ค.5,990.00
07กลยุทธ์มนุษย์พีอาร์ เขียนแผนสื่อสารครบวงจร223-24 มี.ค.
20-21 ก.ค.
6,990.00
08เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เจาะสื่อโซเชียล118 มิ.ย.
18 ก.ย.
3,990.00
09เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 213-14 ก.ค.6,990.00
10เทคนิคการพูด และเป็นพิธีกรสุดประทับใจ1

12 พ.ค.

19 พ.ย.

3,990.00
11การสื่อสารในภาวะวิกฤต222-23 เม.ย. เลื่อน
6-7 ส.ค.
6,990.00
12การบริหาร Social media อย่างเป็นระบบ225-26 พ.ค.
19-20 ต.ค.
6,990.00

ระบบลงทะเบียนอบรม ปี 2563

 

หลักสูตรและหัวข้อฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และพัฒนาบุคลากร

โลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน ถึงเวลาที่ PR ต้องปรับตัวเช่นกัน และหากว่ากันว่า พนักงาน คือ นักประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดขององค์กร ก็คงถึงเวลาแล้ว ที่ต้อง "ติดอาวุธ" ให้พวกเขาเหล่านั้น มีทักษะและเครื่องมือ เพียงพอ ที่จะสร้างประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ ซีอาร์เอฟ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงร่วมมือกัน เฟ้นหานักวิชาการคุณภาพ ผสานความร่วมมือกับนักสื่อสารมืออาชีพ จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเปลี่ยนพนักงานเดิม ๆ ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เพียบพร้อมด้วย มุมมอง ทักษะ และความสามารถ พร้อมรุกไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป

“ผู้บริหาร” คือ ภาพลักษณ์สำคัญขององค์กร ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้าหรือบริการ

อบรม Content Marketing คือ วิธีการสื่อสารเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อไปเป็นยอดขายหรือเกิดการยอมรับในที่สุด

เพียงแค่กิจกรรม CSR แบบพื้น ๆ คงไม่เพียงพออีกต่อไป ต้องอาศัยความเข้าใจ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่บริบท เพื่อให้การดำนเนินโครงการขนาดใหญ่ เป็นไปอย่างราบรื่น

เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ และแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ แล้วนำไปออกแบบ Slide  ประกอบการนาเสนออย่างมีประสิทธิผล

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์

การอบรมเทคนิคการพูดและเป็นพิธีกรสุดประทับใจ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิค วิธีการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ด้วยการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กลุ่มผู้ฟัง

การสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นกระบวนการ และวิธีการ ที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ลดความสูญเสีย ช่วยเหลือด้านความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ และช่วยปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรไว้ได้

การบริหารสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

รู้หลักการจับประเด็น และเขียนข่าวด้วยสำนวนภาษาที่เหมาะกับผู้รับสารในโลกโซเชียล

หลักสูตรอบรมเร่งรัดที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารยุค Social media แม้ไม่มีวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์

รับจัดฝึกอบรมด้านประชาสัมพันธ์ (In-house raining)

รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  1. Turn key รวมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร และเอกสารประกอบการอบรม 
  2. เฉพาะวิทยากร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0635366995 (ุคุณฤทัยรัตน์), 0873248091 (คุณพงศธร)

Powered by MakeWebEasy.com