ตารางการฝึกอบรมประจำปี 2563 
 
 
หลักสูตรระยะเวลา (วัน)กำหนดวันอบรมงบประมาณต่อหนึ่งท่าน
ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร 29-10 พ.ย.6,990.00
การตลาดเชิงเนื้อหา สร้างจุดยืนให้แบรนด์องค์กร 118 ส.ค.3,990.00
กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ28-9 ก.ย.6,990.00
ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์16 ต.ค.5,990.00
กลยุทธ์มนุษย์พีอาร์ เขียนแผนสื่อสารครบวงจร220-21 ก.ค.6,990.00
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เจาะสื่อโซเชียล118 ก.ย.3,990.00
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 213-14 ก.ค.6,990.00
เทคนิคการพูด และเป็นพิธีกรสุดประทับใจ1

19 พ.ย.

3,990.00
การสื่อสารในภาวะวิกฤต2

6-7 ส.ค.

6,990.00
การบริหาร Social media อย่างเป็นระบบ2

19-20 ต.ค.

6,990.00

ระบบลงทะเบียนอบรม ปี 2563

 

หลักสูตรและหัวข้อฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และพัฒนาบุคลากร

โลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน ถึงเวลาที่ PR ต้องปรับตัวเช่นกัน และหากว่ากันว่า พนักงาน คือ นักประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดขององค์กร ก็คงถึงเวลาแล้ว ที่ต้อง "ติดอาวุธ" ให้พวกเขาเหล่านั้น มีทักษะและเครื่องมือ เพียงพอ ที่จะสร้างประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ ซีอาร์เอฟ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงร่วมมือกัน เฟ้นหานักวิชาการคุณภาพ ผสานความร่วมมือกับนักสื่อสารมืออาชีพ จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเปลี่ยนพนักงานเดิม ๆ ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เพียบพร้อมด้วย มุมมอง ทักษะ และความสามารถ พร้อมรุกไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป

“ผู้บริหาร” คือ ภาพลักษณ์สำคัญขององค์กร ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้าหรือบริการ

อบรม Content Marketing คือ วิธีการสื่อสารเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อไปเป็นยอดขายหรือเกิดการยอมรับในที่สุด

เพียงแค่กิจกรรม CSR แบบพื้น ๆ คงไม่เพียงพออีกต่อไป ต้องอาศัยความเข้าใจ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่บริบท เพื่อให้การดำนเนินโครงการขนาดใหญ่ เป็นไปอย่างราบรื่น

เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ และแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ แล้วนำไปออกแบบ Slide  ประกอบการนาเสนออย่างมีประสิทธิผล

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์

การอบรมเทคนิคการพูดและเป็นพิธีกรสุดประทับใจ ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิค วิธีการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ด้วยการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กลุ่มผู้ฟัง

การสื่อสารในภาวะวิกฤต เป็นกระบวนการ และวิธีการ ที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ลดความสูญเสีย ช่วยเหลือด้านความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ และช่วยปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรไว้ได้

การบริหารสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

รู้หลักการจับประเด็น และเขียนข่าวด้วยสำนวนภาษาที่เหมาะกับผู้รับสารในโลกโซเชียล

หลักสูตรอบรมเร่งรัดที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารยุค Social media แม้ไม่มีวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์

รับจัดฝึกอบรมด้านประชาสัมพันธ์ (In-house raining)

รับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  1. Turn key รวมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร และเอกสารประกอบการอบรม 
  2. เฉพาะวิทยากร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0635366995 (ุคุณฤทัยรัตน์), 0873248091 (คุณพงศธร)

Powered by MakeWebEasy.com