หลักสูตรและหัวข้อฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และพัฒนาบุคลากร

5 หัวข้อฝึกอบรมสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรประสบความสำเร็จ

โลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน ถึงเวลาที่ PR ต้องปรับตัวเช่นกัน และหากว่ากันว่า พนักงาน คือ นักประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดขององค์กร ก็คงถึงเวลาแล้ว ที่ต้อง "ติดอาวุธ" ให้พวกเขาเหล่านั้น มีทักษะและเครื่องมือ เพียงพอ ที่จะสร้างประโยชน์ในเชิงภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้ ซีอาร์เอฟ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงร่วมมือกัน เฟ้นหานักวิชาการคุณภาพ ผสานความร่วมมือกับนักสื่อสารมืออาชีพ จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อเปลี่ยนพนักงานเดิม ๆ ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่เพียบพร้อมด้วย มุมมอง ทักษะ และความสามารถ พร้อมรุกไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป

รับจัดฝึกอบรมด้านประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมเร่งรัด 1 วัน 
 
 
Corporate Digital PR
Powered by MakeWebEasy.com